Ücretler

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu ve Alan Kılavuzluğu Hizmeti Ücret Tarifesi

Ücret Tarifesi

2022 YILI ALAN KILAVUZLUĞU HİZMET ÜCRETİ VE BANDROL UYGULAMASI

6546 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 14’üncü maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen ‘’Başkanlık tarafından belirlenecek bandrol ücreti her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Başkanlık tarafından ilan edilir.’’ hükmü gereğince 2022 yılı alan kılavuzluğu hizmeti taban ücret tarifesi ve 2022 yılı bandrol ücreti aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

TARİFE ÜCRET
Bandrol Ücreti 0,00 TL
12+1’den az kişi için Tur Ücreti 350,00 TL
12+1’den çok kişi için Tur Ücreti 570,00 TL

 

Başkanlığımız bu minvalde uygulamalarla Tarihi Alan sınırları içerisinde ziyaretçi memnuniyetini arttırmayı ve daha kaliteli hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Kamuoyuna duyurulur.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.